Fritt sykehusvalg

Nyheter/Blogg onsdag, 29 mars 2017 22:26

Hva er retten til fritt sykehusvalg?

Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted. Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt undersøkelse eller utredning og behandling innenfor fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. 

Pasienten kan imidlertid ikke velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt sykehusvalg ikke innebærer en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for. Retten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven §2-4.

Les mer om fritt sykehusvalg her: http://www.frittsykehusvalg.no/Rettigheter/

Read 1907 times Last modified on tirsdag, 06 august 2019 14:30
More in this category: « Helseforsikring Plastikkirurgi »