Nyheter/Blogg

Nyheter/Blogg (6)

Morten er spesialist i plastikkirurgi, og har sin utdannelse fra Haukeland sykehus og Rikshospitalet. Han har drevet med privat plastikkirurgi siden 1995 og er en av landets mest erfarne i faget. Han har lang erfaring…

Fritt behandlingsvalg

torsdag, 21 juni 2018 12:57
Fastlegenes og behandlingsstedenes ansvar i ordningen fritt behandlingsvalg.   Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private…

Fritt sykehusvalg

onsdag, 29 mars 2017 22:26
Hva er retten til fritt sykehusvalg? Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted. Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt undersøkelse eller…
En nylig publisert studie ( 1 ) har vist at alkoholkonsentrasjon er høyere og tiden fra ruspåvirket til edru tilstand er lengre for Gastric Bypass pasienter. Nedenfor nevnte studier ( 2,3 ) viser at pasienter…

Helseforsikring

torsdag, 07 september 2017 09:21
Omlag 517 000 nordmenn har i dag helseforsikring med behandlingsgaranti via sin arbeidsgiver, og antallet er sterkt økende. Bedrifter kjøper forsikringer av ulike grunner. De vanligste er for å redusere sykefravær og for å ha…

Plastikkirurgi

mandag, 21 mars 2016 09:19
Plastikkirurgi kan utføres på medisinsk eller estetisk grunnlag. Vi utfører begge deler. Det spesielle med estetisk kirurgi er at målsetningen er å gi bedre livskvalitet ved å endre pasientens ytre.