Helseforsikring

Omlag 500 000 nordmenn har i dag helseforsikring med behandlingsgaranti via sin arbeidsgiver, og antallet er sterkt økende. Bedrifter kjøper forsikringer av ulike grunner. De vanligste er for å redusere sykefravær og for å ha ansettelsesgoder ved rekrutteringer, men det viktigste er nok at skreddersydde helseforsikringer i større og større grad er blitt et element i bedriftenes HR-satsing.

Har du helseforsikring, får du en garanti for å få rask medisinsk behandling. Forsikringen garanter deg vurdering eller behandling i løpet av et avtalt antall virkedager, avhengig av selskapet du velger. Behandlingsgarantien gjelder fra den dagen du har meldt inn skaden.

Alle selskapene har et hjelpeapparat som hjelper deg gjennom hele prosessen fra du har en henvisning fra lege til utredning, behandling eller operasjon er gjennomført

Vi i IbsenSykehusene har samarbeidsavtaler med de fleste store forsikringsselskapene. Det vil si at du som kunde kan be om å bli henvist til oss hvis du ønsker det. Dette gjelder innen de områdene vi har spesialister: ortopedi, karkirurgi, plastikkirurgi og gynekologi.

Har du forsikring med behandlingsgaranti er du garantert rask og effektiv behandling, og du kan komme raskt tilbake i arbeid.