BMI-kalkulator

bmikalkulator

BMI, Body Mass Index, angir forholdet mellom vekt og høyde og brukes for å se om en person er over eller under normal vekt.

 
Ulike kilder har forskjellige terskler for ulike vekt klasser. Tabellen nedenfor viser WHO-erklærte grenser fra 1985. Tabellen gjelder kun for voksne. For barn og unge gjelder andre begrensninger som varierer med alderen.

 

Her kan du beregne din BMI og finne ut hva den betyr:

 

Angi vekt(kg):

Angi høyde(cm):

 

Din BMI:

Resultat:

 

 

Vektklasser

Kvinner

Undervektig

<18,6

Normalvektig

18,6 – 23,8

Overvektig

23,8 – 28,6

Kraftig overvektig

>28,6

Vektklasser

Menn

Undervektig

<20

Normalvektig

20 – 25

Overvektig

25 – 30

Kraftig overvektig

>30