Behandling Fra Pris
Konsultasjon - enkel (inntil 30 min)   1 500
Konsultasjon - stor (>30 min)   2 000
– tillegg uretratrykk   2 000
– tillegg flowmetri   1 200
– tillegg resturin   1 200
– tillegg stresstest   1 200
– tillegg UL blærevegg   1 200
– tillegg cystoscopi   2 000
– tillegg cystometri trykk flow   2 300
Stor urodynamisk utredning   10 400
Stor urodynamisk utredning + cystoskopi   12 000
Liten urodynamisk utredning   6 400
Operasjon av kort forhudsstreng (frenulotomi)   3 500
Mannlig sterilisering i lokalbedøvelse   6 000
– tillegg for anestesi   5 000
Omskjæring Privat   9 500
Omskjæring Egenbetaling ved offentlig behandling   4 000