Behandling av overvekt

GenereltOvervekt

Overvekt er et av vår tids største helseproblem. Samtidig som vi i dag rører oss mindre og forbruker mindre kalorier, har vi ikke tilpasset kosten til den nye livsstilen.

Overvekt leder til en forverret helse, både fysisk og psykisk. Følgesykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, nedslitte hofte- og kneledd, hjerteproblemer etc. er vanlige. Samtidig forkortes levealderen hos en overvektig med flere år.

De fleste er enige om at en forandret livsstil er nødvendig om man varig skal gå ned i vekt. Å finne en naturlig balanse mellom en nyttig og bra kost og et energiforbruk basert på regelmessig mosjon, er nødvendig for at kroppen skal innstille seg på en passende kroppsvekt. Før overvektsoperasjon blir aktuelt er det derfor viktig at du har forsøkt regelmessig mosjon og ulike slankemetoder. 

Kirurgisk behandling av overvekt

Om slankeoperasjon er riktig metode for deg, er det svært viktig at du følger våre råd når det gjelder kosthold og mosjon etter operasjonen. Uansett hvilken metode man velger, kan operasjon aldri være det eneste tiltaket. Det må ses som en del av en behandling, som fører til en varig livstilforandring. Vi vil derfor være sikre på at hver pasient som opereres er klar over dette. En operasjon for overvekt krever at pasienten er motivert og forstår hva inngrepet innebærer.

I dag finnes det forskning som dokumenter at slankeroperasjoner forlenger livet for pasienter med kraftig overvekt. Over tid har det vist seg at kirurgisk behandling er den mest effektive måten å sikre varig vektreduksjon. Du kan lese mer om dette i en artikkel fra Dagens Medisin her

Anbefalingen for når en operasjon kan være nødvendig har i mange år vært en BMI over 40 (alternativt 35 om man har en følgesykdom til overvekten). De siste årene har det vist seg at en operasjon kan hjelpe pasienter som har lavere BMI.

Flere undersøkelser har nå vist at kirurgisk behandling er effektivt også for pasienter med lavere BMI. Vi anser derfor at en operasjon for overvekt er hensiktsmessig også for mange pasienter med BMI mellom 30 og 35. Verdens Helseorganisasjon har satt grensen for overvekt ved BMI 30. Vi vurderer pasientens helsetilstand nøye, og kan tilby operasjon fra BMI 30 iht. internasjonale normer. Du kan sjekke din BMI her

Ulike operasjonsmetoder

I over 50 år har kirurger forsøkt å finne operasjonsmetoder som så risikofritt som mulig skal gi pasienten en varig vektreduksjon. Utviklingen går framover og operasjonsresultatene blir stadig bedre. I prinsippet søker alle operasjonsmetoder som kan lede til et redusert næringsinntak (gjennom å forminske magesekken) og/eller et redusert næringsopptak i tynntarmen (gjennom å koble ut en del av tynntarmen). Vi anser ikke at det finnes én operasjonsmetode som passer alle pasienter. Operasjonsmetode velges avhengig av blant annet pasientens alder, BMI og eventuelle andre sykdommer.

 

Våre operasjonsmetoder:

Risiko og komplikasjoner

Risiko

Vårt operasjonsteam har tilsammen gjennomført flere tusen fedmeoperasjoner. Siden oppstarten i 2009 har vi kun hatt 10 tilfeller av mindre alvorlige komplikasjoner - langt færre enn offentlige statistikker tilsier.

En operasjon er allikevel et stort og ugjenkallelig steg som medfører risikoer både på kort og lang sikt. Det må derfor være en beslutning som tas etter nøye overveining. Risikoen for komplikasjoner etter en vektoperasjon er relativt små. Ettersom operasjonene utføres med kikkhullkirurg reduseres risikoen ytterligere. De første dagene etter en vektoperasjon finnes en risiko for blødning, infeksjon og lekkasje. Risikoen for komplikasjoner er størst det første døgnet etter operasjon, og deretter synker risikoen betydelig.

Bivirkninger

På lengre sikt finnes en risiko for nærings- og vitaminmangel. Uansett operasjonstype er dette noe man er bevisst på, og blodprøver tas i oppfølgingen på alle pasienter for å kontrollere nærings- og vitaminnivåene. Alle pasienter får resept på medisiner og vitaminer ved hjemreise. Du vil få grundig informasjon om eventuelle bivirkninger av vår kirurg

Vil du gå ned i vekt? Har du forhøyet BMI? Da kan slankeoperasjon være riktig for deg.

IbsenSykehusenes kirurger har vært med på å forandre livene til mange overvektige i Norge. Vi sørger for at du får mest mulig ut av operasjonen din ved å gi deg støtte og råd fra våre vektspesialister. Fyll ut skjemaet under for en uforpliktende konsultasjon 

 

BOOK GRATIS KONSULTASJON

 

Kontakt oss

Sentralbord:

96 20 40 00

E-post:

gjovik@ibsensykehusene.no

 

Kontaktskjema