Risiko og Komplikasjoner

risikokomplikasjoner

En operasjon er et stort og ugjenkallelig steg som medfører risikoer både på kort og lang sikt. Det må derfor være en beslutning som tas etter nøye overveining.

En operasjon er et stort og ugjenkallelig steg som medfører risikoer både på kort og lang sikt. Det må derfor være en beslutning som tas etter nøye overveining.
Risikoen for komplikasjoner etter en vektoperasjon er relativt små. Ettersom operasjonene utføres med kikkhullkirurgi, reduseres risikoen ytterligere. De første dagene etter en vektoperasjon finnes en risiko for blødning, infeksjon og lekkasje. Risikoen for komplikasjoner er størst det første døgnet etter operasjon, og deretter synker risikoen betydelig.

Bivirkninger

På lengre sikt finnes en risiko for nærings- og vitaminmangel. Uansett operasjonstype er dette noe man er bevisst på, og blodprøver tas i oppfølgingen på alle pasienter for å kontrollere nærings- og vitaminnivåene. Alle pasienter får resept på medisiner og vitaminer ved hjemreise.

Du vil få grundig informasjon om eventuelle bivirkninger av vår kirurg.