Generelt om overvekt

GenereltOvervekt

Overvekt er et av vår tids største helseproblem. Samtidig som vi i dag rører oss mindre og forbruker mindre kalorier, har vi ikke tilpasset kosten til den nye livsstilen.

Overvekt leder til en forverret helse, både fysisk og psykisk. Følgesykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, nedslitte hofte- og kneledd, hjerteproblemer etc. er vanlige. Samtidig forkortes levealderen hos en overvektig med flere år. De fleste er enige om at en forandret livsstil er nødvendig om man varig skal gå ned i vekt. Å finne en naturlig balanse mellom en nyttig og bra kost og et energiforbruk basert på regelmessig mosjon, er nødvendig for at kroppen skal innstille seg på en passende kroppsvekt.

I dag finnes det forskning som dokumenter at slike operasjoner forlenger livet for pasienter med kraftig overvekt. Anbefalingen for når en operasjon kan være nødvendig har i mange år vært en BMI over 40 (alternativt 35 om man har en følgesykdom til overvekten). De siste årene har det vist seg at en operasjon kan hjelpe pasienter som har lavere BMI.

Flere undersøkelser har nå vist at kirurgisk behandling er effektiv også for pasienter med lavere BMI. Vi anser derfor at en operasjon for overvekt er hensiktsmessig også for mange pasienter med BMI mellom 30 og 35.

Verdens Helseorganisasjon har satt grensen for overvekt ved BMI 30. Vi vurderer pasientens helsetilstand nøye, og kan tilby operasjon fra BMI 30 iht. internasjonale normer. 

Ulike operasjonsmetoder

I over 50 år har kirurger forsøkt å finne operasjonsmetoder som så risikofritt som mulig skal gi pasienten en varig vektreduksjon. Bivirkningene av operasjonen skal være så små som mulig. Uheldigvis finnes det ingen operasjonsmetode som fullstendig oppfyller alle disse kravene. Utviklingen går framover og operasjonsresultatene blir stadig bedre. I prinsippet søker alle operasjonsmetoder som kan lede til et redusert næringsinntak (gjennom å forminske magesekken) og/eller et redusert næringsopptak i tynntarmen (gjennom å koble ut en del av tynntarmen). Vi anser ikke at det finnes én operasjonsmetode som passer alle pasienter. Operasjonsmetode velges avhengig av blant annet pasientens alder, BMI og eventuelle andre sykdommer.

Operasjonsmetoder:

Vil du gå ned i vekt? Har du forhøyet BMI? Da kan slankeoperasjon være riktig for deg.

IbsenSykehusenes kirurger har vært med på å forandre livene til mange overvektige i Norge. Vi sørger for at du får mest mulig ut av operasjonen din ved å gi deg støtte og råd fra våre vektspesialister.

Vi trenger en del opplysninger om deg, samt medisinske data før en av våre kirurger vil kontakte deg for en samtale på telefon.

Fyll ut skjema for hurtig og uforpliktende konsultasjon:

GÅ TIL MEDISINSK VURDERINGSSKJEMA

 

IbsenSykehusene følger kvalitetssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.
Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning.