Behandling Fra Pris
Konsultasjon   2 000
Fjerning av osteosyntesemateriale Z47.0   15 800
Operasjon prolaps et nivå   54 500
Operasjon Prolaps to nivå   70 200
Ryggoperasjon spinal stenose ett nivå   54 500
Ryggoperasjon spinal stenose to nivå   60 000
Ryggoperasjon spinal stenose tre nivå   70 000
Ryggoperasjon residivprolaps   67 800
Ryggiksasjon ett nivå   162 800 
Ryggiksasjon to nivå   173 300
Ryggiksasjon ett nivå - med bur   177 800
Ryggiksasjon to nivå - med bur   188 300