Behandling Fra Pris
Konsultasjon   2 000
Fjerning av osteosyntesemateriale Z47.0 Fra 15 000
Rygg undersøkelse manuellteraput   2 000
Operasjon prolaps et nivå   57 200
Operasjon Prolaps to nivå   66 800
Ryggoperasjon spinal stenose ett nivå   59 500
Ryggoperasjon spinal stenose to nivå   69 500
Ryggoperasjon spinal stenose tre nivå   79 500
Ryggoperasjon residivprolaps   64 500
Nerverotsblokade rygg pr nivå   6 000
Ryggfiksasjon ett nivå   155 000