Kneartroskopi

Ortopedi kne 

Knesmerter rammer stadig flere. Vanlige årsaker er overbelastning, slitasjeforandringer, giktsykdom og skader. Med kneartroskopi kan man avdekke og behandle årsaken til smertene.

Hva er kneartroskopi

Kneartroskopi er et kirurgisk inngrep der kirurgen gjennom et lite snitt fører et tynt stivt rør inn i kneet. Røret kobles til optikk og kamera slik at baksiden av kneskålen inspiseres på en tv-skjerm. Gjennom andre små snitt føres instrumenter som er nødvendig for å behandle skader og lidelser.

Oversikt

Formål Fjerne årsaken til smerter
Operasjonstid 20-45 min avhengig av type skade
Anestesi: Narkose kombinert med lokal bedøvelse
Optimalt Resultat Etter helingsfase 6-12 måneder
Forventet sykemeldingstid 2–4 uker avhengig av type jobb
Pris - Trykk her for å se pris -

Behandlingsmetode

Det må være et samsvar mellom symptomene, dvs smertene og det man finner på MR-undersøkelse. Operasjon er sjelden indisert dersom knesmerter er det overveiende symptomet.


Pris