Egenandel ved offentlig behandling/FBV: 351 kr (tillegg for forbruksmateriell)

Behandling Fra Pris
Hallux valgus/rigidus   16 200
Hammertå   12 000
Entesopati   11 000
Ganglion   12 500
Mortons Metatarsalgi   13 000
Artrose stortå (Cheilectomi )   9 000
Artrose stortå MTPI artrodese skruefiksasjon   14 500
Ligamentplastikk ankel   19 000
Os tibiale externum   15 000
Tånegl inngrodd, reseksjon i lokalanestesi   6 900
Peroneusluksasjon og splitruptur   22 500
Haglunds Hæl   15 000