Egenandel ved offentlig behandling/FBV: 351 kr (tillegg for forbruksmateriell)

Behandling Fra Pris
Hallux valgus/rigidus   17 100
Hammertå   12 600
Entesopati   11 600
Ganglion   13 200
Mortons Metatarsalgi   13 700
Artrose stortå (Cheilectomi )   9 500
Artrose stortå MTPI artrodese skruefiksasjon   15 300
Ligamentplastikk ankel   20 000
Os tibiale externum   15 800
Tånegl inngrodd, reseksjon i lokalanestesi   7 300
Peroneusluksasjon og splitruptur   23 600