Hjerteutredning

kardio

En hjerteundersøkelse vil kunne avdekke de vanligste feil og risikotilstander i forbindelse med hjertet

De mest fremtredende sykdommene er koronarsykdom (blodårene som forsyner hjertet med næring, er blitt for trange), hjertesvikt, klaffefeil, rytmefeil (hjertet slår uregelmessig), og risikotilstanden høyt blodtrykk. Undersøkelsene består av samtaler, ultralyd og registrering av elektriske impulser og blodtrykk.

Oversikt

Formål Undersøke sykdomstegn i eller rundt hjertet
Undersøkelsestid 30-60 min
Anestesi: Ingen
Optimalt Resultat Labsvar innen 4 uker
Forventet sykemeldingstid Tilbake i arbeid etter undersøkelsen
Pris Kontakt oss for pris

Undersøkelser:

EKG

EKG er registrering av de elektriske impulser som sendes gjennom hjertet, dette gir verdifulle opplysninger om hjertets funksjon. Undersøkelsen utføres mens pasienten ligger helt i ro, du får elektroder festet til kroppen som registrerer impulsene og danner kurver på maskinen. På denne måten kan man avlese hvor hurtig hjertet arbeider, hjertefrekvensen, og hvor lang tid de forskjellige fasene i hjertets arbeid tar.

Arbeids-EKG

Undersøkelsen utføres mens pasienten anstrenger seg fysisk, for eksempel ved hjelp av ergometersykkel. Ved å belaste hjertet kan man i noen tilfeller påvise sykelige forandringer som ikke gir seg til kjenne i ro.

24 timers hjerterytme registrering (Holter monitorering)

Langtids-EKG. Utstyret består av en liten digital registrator som festes til overkroppen med et belte. Hjerterytmen registreres kontinuerlig i 24 timer fra oppstart. Pasienten skal ha vanlig aktivitet under registreringen, men kan gjerne foreta spesielle aktiviteter som erfaringsmessig tidligere har utløst symptomer.

24 timers blodtrykk registrering

En 24-timers blodtrykksmåling er egentlig nøyaktig det samme som en ordinær blodtrykksmåling. Maskinen bærer du på deg hele tiden og mansjetten er plassert rundt overarmen din konstant over de 24 timene. Maskinen måler blodtrykket med jevne mellomrom over hele døgnet; vanligvis hvert 15.-30. minutt om dagen og hvert 30.-60. minutt om natten. Maskinen (monitoren) må være på også om natten - du kan f.eks. putte den under puten i sengen mens du sover.

Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi)

Ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets struktur og funksjon. Det vil si hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet.

Undersøkelsen utføres vanligvis ved at legen holder en ultralydsender på utsiden av brystkassen. Denne undersøkelsen er uten ubehag for pasienten. Enkelte ganger er det nødvendig å kartlegge hjertet nærmere ved å føre ultralydsenderen ned i spiserøret slik at man kan få sett inn fra baksiden av hjertet. Man bruker da en tynn slange med ultralydsenderen på tuppen av slangen. Det gis da lokalbedøvelse i svelget slik at undersøkelsen skjer uten for mye ubehag.

Pris