Egenandel ved offentlig behandling/FBV: 351 kr (tillegg for forbruksmateriell)

Behandling Pris
Mage-tarm undersøkelser Gastroskopi  4 200
Mage-tarm undersøkelser Koloskopi  5 300
Mage-tarm undersøkelser Sigmoidoskop 3 900
Mage-tarm undersøkelser Rektoskopi 2 900
Åpen enkeltsidig brokkoperasjon>, lår og lyske 28 900
Laparoskopisk enkeltsidig brokkoperasjon , lår og lyske 35 500
Hemoroider Tradisjonell operasjon (tillegg sedasjon 5000,-) 6 900
Hemoridopeksi 6 900
Gallesten, laparoskopisk 37 500
Fundiplikatio 42 000
Sleevereseksjon/sykelig overvekt 87 850