Finansiering og betaling

Betaling av faktura skal skje ca. en uke før inngrepet. Vi tilbyr også finansieringsordning. Vi tar Visa, Mastercard, Maestro og American Express.

Egenandel

For behandlinger som dekkes av det offentlige eller via forsikringsselskap, så betaler du kun en egenandel.

Betaling

For behandlinger som ikke dekkes av det offentlige eller via forskringsskskap betaler du i henhold til vår prisliste. Konsultasjoner betales ved fremmøte. Medisinske inngrep skal være innbetalt til vår konto en uke før operasjon. Vi gjør oppmerksom på at pengene må stå på vår konto innen behandling starter. Kosmetisk behandling betales på første behandlingsdag. Vi aksepterer Visa, Mastercard, Maestro og American Express.

Estetisk (plastikk) kirurgi / kosmetiske inngrep

I følge offentlig forskrift er det forbudt å benytte finansieringstilbud i forbindelse med markedsføringen av disse inngrep. Derfor har vi utelatt dette. 
Dog er det ikke forbudt å gi informasjon i forbindelse med lån / kreditt til en pasient som ønsker operasjon på medisinsk grunnlag. Vi anbefaler at du først tar kontakt med din bank eller sparer, da dette vil være en rimeligere løsning.

Ta kontakt med oss for mere informasjon.

For slankeoperasjoner og alle andre operasjoner på medisinsk grunnlag gjelder ikke foranstående forbud.

Helseforsikring

Omlag 500 000 nordmenn har i dag helseforsikring med behandlingsgaranti via sin arbeidsgiver, og antallet er sterkt økende. Bedrifter kjøper forsikringer av ulike grunner. De vanligste er for å redusere sykefravær og for å ha ansettelsesgoder ved rekrutteringer, men det viktigste er nok at skreddersydde helseforsikringer i større og større grad er blitt et element i bedriftenes HR-satsing.

Vi på IbsenSykehusene har samarbeidsavtaler med de fleste store forsikringsselskapene. Det vil si at du som kunde kan be om å bli henvist til oss hvis du ønsker det. Dette gjelder innen de områdene vi har spesialister: ortopedi, karkirurgi, plastikkirurgi og gynekologi.

Har du forsikring med behandlingsgaranti er du garantert rask og effektiv behandling, og du kan komme raskt tilbake i arbeid.