Mini Gastric Bypass

Mini gastric bypass er en kombinasjon av en gastric sleeve operasjon og en ordinær gastric bypass.

Mini gastric bypass ble utviklet i 2007 for å redusere risikoen for de kirurgiske komplikasjoner som sees etter en ordinær gastric bypass. Det har vist seg at denne operasjonen gir det samme, eller et bedre vekttap sammenlignet med en tradisjonell bypass, men risikoen for komplikasjoner reduseres fra 7% til 2,9%.

Operasjonen utføres med kikkhullskirurgi. Man lager man først et langt smalt rør (mansjett eller sleeve) av magesekken, men ingenting av magesekken fjernes. Fra den smale, reduserte magesekken lager man heretter en sammensying (anastomose) til tynntarmen. Sammensyingen vil blir gjort mellom 200 og 300 cm ned på tynntarmen, avhengig av tarmens lengde og pasientens overvekt.

Operasjonen skaper dels en restriksjon (mindre magesekk) og dels en reduksjon i næringsopptaket (kortere tynntarm). Det betyr at man kan få en stor og varig vektreduksjon etter operasjonen, dersom man følger opp med riktig kosthold. Metoden gir en sikker og varig vektreduksjon og gir en betydelig forbedring av følgesykdommer knyttet til overvekt.

Etter operasjonen vil det være svekket opptak av viktige næringsstoffer og vitaminer fra tarmen. Det er derfor nødvendig med vitamin- og næringstilskudd for resten av livet og viktig med regelmessig kontroll av dette.

Mini gastric bypass gir en betydelig forbedring av følgesykdommer knyttet til overvekt, men det er også en risiko for komplikasjoner. Aktuelle komplikasjoner i forbindelse med eller rett etter operasjonen er lekkasje eller blødning. Det er sjeldent forekommende og oppdages raskt, slike tilstander gir tydelige symptomer og du vil bli tatt inn igjen på operasjon for å stoppe lekkasjen eller blødning. Det kan også forekomme at det blir problemer med blodpropp eller forsnevringer og sår der tynntarmsbøylen er festet til magesekken. Det vil også være en risiko for at man kan få plager med halsbrann og sure oppstøt.

Mini gastric bypass anbefales til pasienter med en høy BMI, hvor en gastric sleeve operasjon alene, ikke vil gi et tilfredsstillende vekttap. For pasienter med hyppig og uttalt halsbrann før operasjonen kan også tilbys Mini gastric buypass fremfor sleeve operasjoner

 

 
 
 
KFK følger kvalitetssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2008.
Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning.