Gastric Bypass

Denne operasjonen innebærer at en større del av magesekken kobles av. Samtidig kobles en del av tynntarmen bort i fra næringsopptak. Det er en kombinasjon av redusert næringsinntak til magesekken og redusert næringsopptak i tynntarmen som gir vektreduksjon. Metoden gir en sikker og varig vektreduksjon. En ulempe er at sykdommer som følge av mangel på vitaminer og andre næringsstoffer kan oppstå på sikt. Livslang kontroll av dette er derfor nødvendig etter denne operasjonen. Operasjonen er temmelig omfattende og innebærer en risiko for alvorlige komplikasjoner. Dødeligheten i forbindelse med denne operasjonen beregnes til ca. 0.5%. På sikt kan pasientene i noen grad bli plaget av endret avføringsmønster med diare og hyppige tømninger( særlig ved inntak av fettrik mat) idet nedre del av magesekken ikke lenger regulerer hvor fort føden når tarmen. "Raske karbohydrater" kan føre til svimmelhet, matthet, kaldsvette og hjerteklapp. For svært overvektige pasienter anbefales normalt Gastric Bypass.

Ved Gastric Bypass kobles en slynge av tynntarmen opp til den lille gjenværende delen av magesekken:

 

 
 
KFK følger kvalitetssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2008.
Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning.