Urininkontinens

Gynekologene på IbsenSykehusene behandler stadig vekk kvinner med urininkontinens. Urininkontinens påvirker opp til 30% av kvinner, og kan ha seriøse virkninger på livskvaliteten. Behandling er ofte effektivt og som regel ukompliserte.