Gastric Sleeve

Flere og flere velger denne operasjonsmetoden

Denne operasjonen innebærer at magesekken gjøres om til et "smalt rør". Cirka 75 % av magesekken tas bort. Magesekkvolumet reduseres kraftig. I den delen som tas bort bygges en stor del av kroppens grelin, et sulthormon og det antas at dette også bidrar til vektreduksjonen. Metoden brukes iblant sammen med en omkobling av tynntarmen, så kalt "Duodenal Switch", og gir da en veldig stor vektnedgang. Denne kombinasjonen brukes oftest ved veldig kraftig fedme, BMI over 50. Det har imidlertid vist seg at Gastric Sleeve  fungerer bra som eneste tiltak for mange pasienter. En fordel sammenlignet med Gastric Bypass er at man bevarer den nedre del av magesekken og dermed unngår risikoen for problemer med avføringsmønsteret. Risikoen for ulike typer sykdommer som følge av mangel på vitaminer og mineraler, er også mindre sammenlignet med Gastric Bypass. Det er ingen fare for senere tarmslyng som følge av en Gastric Sleeve operasjon. Vi bruker Gastric Sleeve hovedsaklig for pasienter med BMI mellom 30 og 45.

Den gjenværende delen av magesekken etter Gastric Sleeve:

 

Forberedelser

Før operasjonen

Du må ankomme Gjøvik ettermiddagen før operasjonsdagen. Du blir da tatt imot av koordinator. Deretter blir det en grundig gjennomgang av operasjonen med både kirurg og anestesilege – bl.a. kontrolleres dine siste blodprøver, hjerte – og lungestatus, samt blodtrykk. Din vekt, høyde og BMI blir også målt. Du overnatter ikke på sykehuset dagen før operasjonen. Du blir heller ikke innskrevet før operasjonsdagen. Nærmere informasjon om overnatting får du i innkallelsen.

For deg som kommer med fly til Gardermoen så er det god forbindelse med TIMEekspressen på utsiden av ankomsthallen til Gjøvik stasjon som ligger 200 meter fra sykehuset.

 
IbsenSykehusene følger kvalitetssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2008.
Norsk offentlig godkjent sykehus - medlem av norsk pasientskadeerstatning.